Art. 2008. Înlăturarea răspunderii

Dispoziţiile art. 1.991 alin. (3) se aplică şi transportului de persoane.