Art. 2045. Obligaţiile terţului contractant

Terţul contractant este ţinut direct faţă de comisionar pentru obligaţiile sale.