Art. 2413. Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

(1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(2) Organizarea şi funcţionarea arhivei se reglementează prin lege specială.