Art. 2420. Concursul ipotecilor mobiliare

(1) Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege.

(2) Ipoteca perfectă este întotdeauna preferată ipotecilor care nu au fost perfectate.

1 thought on “Art. 2420. Concursul ipotecilor mobiliare

  1. Art. 2420 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Art. 2420. Concursul ipotecilor mobiliare
    (1) Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor.
    (2) Rangul ipotecilor care nu sunt perfecte se determină potrivit ordinii constituirii lor.
    (3) Ipoteca perfectă este întotdeauna preferată ipotecilor care nu au fost perfectate.”

Leave a Reply