Art. 2423. Concursul dintre ipotecile înscrise şi gaj

Creditorul a cărui ipotecă este înscrisă în arhivă este preferat creditorului gajist, chiar dacă acesta a obţinut detenţia bunului ipotecat anterior înscrierii ipotecii.

1 thought on “Art. 2423. Concursul dintre ipotecile înscrise şi gaj

  1. Art. 2423 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Art. 2423. Concursul dintre ipotecile înscrise şi gaj
    (1) Creditorul a cărui ipotecă este înscrisă în arhivă este preferat creditorului gajist care a obţinut detenţia bunului ipotecat ulterior înscrierii ipotecii.
    (2) Creditorul gajist este ţinut să facă dovada momentului în care a dobândit detenţia bunului.”

Leave a Reply