Art. 2431. Titlurile executorii

Contractele de ipotecă valabil încheiate sunt, în condiţiile legii, titluri executorii.