Art. 2448. Cumpărarea de către creditor

(1) Un creditor ipotecar nu poate cumpăra bunul decât:
a) în cadrul unei licitaţii publice;
b) prin vânzare directă, însă numai dacă bunuri de acelaşi fel sunt vândute în mod obişnuit pe o piaţă reglementată.

(2) În aceste cazuri, creditorul poate depune creanţa în contul preţului.

Leave a Reply