Art. 2451. Conţinutul notificării

Notificarea vânzării trebuie să indice în mod clar:
a) constituitorul şi creditorul ipotecar;
b) bunurile care fac obiectul urmăririi;
c) suma pentru care se porneşte urmărirea;
d) metoda prin care se va realiza valorificarea bunului;
e) data, ora şi locul la care va avea loc licitaţia publică, precum şi preţul de pornire a licitaţiei ori, după caz, data şi ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun.