Art. 2451. Conţinutul notificării

Notificarea vânzării trebuie să indice în mod clar:
a) constituitorul şi creditorul ipotecar;
b) bunurile care fac obiectul urmăririi;
c) suma pentru care se porneşte urmărirea;
d) metoda prin care se va realiza valorificarea bunului;
e) data, ora şi locul la care va avea loc licitaţia publică, precum şi preţul de pornire a licitaţiei ori, după caz, data şi ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun.

1 thought on “Art. 2451. Conţinutul notificării

  1. Litera e) a fost modificata prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “data, ora şi locul la care va avea loc licitaţia publică, precum şi preţul de pornire al licitaţiei ori, după caz, data, ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun.”

Leave a Reply