Art. 2456. Obligaţia personală a debitorului

Debitorul rămâne obligat personal pentru partea din creanţă care nu este acoperită de preţul obţinut din vânzare.