Art. 246. Dizolvarea persoanelor juridice de drept public

Persoanele juridice de drept public se dizolvă numai în cazurile şi în condiţiile anume prevăzute de lege.