Art. 2509. Persoanele care nu pot renunţa la prescripţie

Cel lipsit de capacitatea de a înstrăina sau, după caz, de a se obliga nu poate renunţa la prescripţie.