Art. 251. Data încetării personalităţii juridice

(1) Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise.

(2) Celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea sau, după caz, la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege.

 

1 thought on “Art. 251. Data încetării personalităţii juridice

Leave a Reply