Art. 2513. Momentul până la care se poate invoca prescripţia

Prescripţia poate fi opusă numai în primă instanţă, prin întâmpinare, sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate.

2 thoughts on “Art. 2513. Momentul până la care se poate invoca prescripţia

  1. Art. 2513 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Art. 2513. Momentul până la care se poate invoca prescripţia
    (1) Prescripţia poate fi opusă pentru prima oară chiar şi în apel.
    (2) În materie de arbitraj, prescripţia poate fi opusă pe tot parcursul soluţionării litigiului.

Leave a Reply