Art. 257. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice

Dispoziţiile prezentului titlu se aplică prin asemănare şi drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice.