Art. 26. Recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor civile

Drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor fizice, precum şi drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite şi garantate de lege.