Art. 300. Existenţa tutelei

Căsătoria încheiată între tutore şi persoana minoră aflată sub tutela sa este anulabilă.