Art. 306. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti

(1) Hotărârea judecătorească de constatare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei este opozabilă terţelor persoane, în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 291, 334 şi 335 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Nulitatea cãsãtoriei nu poate fi opusã unei terțe persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soți, în afarã de cazul în care au fost îndeplinite formalitãțile de publicitate prevãzute de lege cu privire la acțiunea în constatarea nulitãții ori în anulare sau terțul a cunoscut, pe altã cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate a cãsãtoriei. Dispozițiile art. 291, 334 și art. 335 sunt aplicabile în mod corespunzãtor și publicitãții acțiunii în constatarea nulitãții sau în anularea cãsãtoriei.

1 thought on “Art. 306. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti

  1. Alin. 2 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: ”(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terţe persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soţi, afară de cazul în care au fost îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acţiunea în nulitate ori anulabilitate sau terţul a cunoscut, pe altă cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate a căsătoriei.”

Leave a Reply