Art. 307. Reglementarea raporturilor personale dintre soţi

Dispoziţiile prezentului capitol se aplică raporturilor personale dintre soţi, oricare ar fi regimul lor matrimonial.