Art. 308. Luarea deciziilor de către soţi

Soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria.