Art. 360. Regimul bunurilor

(1) Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

(2) Prin convenție matrimonialã, pãrțile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul cãsãtoriei, în baza cãreia se va calcula creanța de participare. Dacã pãrțile nu au convenit altfel, creanța de participare reprezintã jumãtate din diferența valoricã dintre cele douã mase de achiziții nete și va fi datoratã de cãtre soțul a cãrui masã de achiziții nete este mai mare, putând fi plãtitã în bani sau în naturã.

 

1 thought on “Art. 360. Regimul bunurilor

  1. Alin. 2 a fost adaugat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

Leave a Reply