Art. 475. Încetarea adopţiei

Adopţia încetează prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a constatării nulităţii sale.