Art. 485. Îndatorirea de respect

Copilul datorează respect părinţilor săi indiferent de vârsta sa.