Art. 51. Procedura de declarare a morţii

Soluţionarea cererii de declarare a morţii se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.