Art. 513. Caracterul legal al obligaţiei de întreţinere

Obligaţia de întreţinere există numai între persoanele prevăzute de lege. Ea se datorează numai dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege.