Art. 552. Formele de proprietate

Proprietatea este publică sau privată.