Art. 645. Regulile aplicabile în cazul cotitularilor altor drepturi reale

Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul exercitării împreună, de către două sau mai multe persoane, a unui alt drept real principal.