Art. 686. Regulile aplicabile bunurilor aflate în coproprietate şi în devălmăşie

Prevederile prezentei secţiuni sunt aplicabile bunurilor aflate în coproprietate, indiferent de izvorul său, precum şi celor aflate în devălmăşie.

Leave a Reply