Art. 88. Reşedinţa

Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa secundară.