Art. 1004. Independenţa patrimonială a instituitului

Instituitul nu este ţinut să dea socoteală dispunătorului ori moştenitorilor acestuia.