Art. 1031. Revocabilitatea donaţiei între soţi

Orice donaţie încheiată între soţi este revocabilă numai în timpul căsătoriei.