Art. 1040. Formele testamentului ordinar

Testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic.