Art. 1101. Caracterele juridice ale opţiunii

Sub sancţiunea nulităţii absolute, opţiunea succesorală este indivizibilă şi nu poate fi afectată de nicio modalitate.