Art. 1148. Persoanele care pot cere raportul donaţiei

Dreptul de a cere raportul îl au numai descendenţii şi soţul supravieţuitor, precum şi, pe cale oblică, creditorii personali ai acestora.

Leave a Reply