Art. 1175. Contractul de adeziune

Contractul este de adeziune atunci când clauzele sale esenţiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre părţi, pentru aceasta sau ca urmare a instrucţiunilor sale, cealaltă parte neavând decât să le accepte ca atare.

1 thought on “Art. 1175. Contractul de adeziune

Leave a Reply