Art. 1212. Invocarea erorii cu bună-credinţă

Partea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta contrar exigenţelor bunei-credinţe.