Art. 1219. Temerea reverenţiară

Simpla temere izvorâtă din respect, fără să fi fost violenţă, nu atrage anularea contractului.