Art. 1227. Imposibilitatea iniţială a obiectului obligaţiei

Contractul este valabil chiar dacă, la momentul încheierii sale, una dintre părţi se află în imposibilitate de a-şi executa obligaţia, afară de cazul în care prin lege se prevede altfel.

Leave a Reply