Art. 1280. Relativitatea efectelor contractului

Contractul produce efecte numai între părţi, dacă prin lege nu se prevede altfel.