Art. 1301. Forma împuternicirii

Împuternicirea nu produce efecte decât dacă este dată cu respectarea formelor cerute de lege pentru încheierea valabilă a contractului pe care reprezentantul urmează să îl încheie.

1 thought on “Art. 1301. Forma împuternicirii

Leave a Reply