Art. 1304. Contractul cu sine însuşi şi dubla reprezentare

(1) Contractul încheiat de reprezentant cu sine însuşi, în nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul dublei reprezentări.

Leave a Reply