Art. 1312. Efectele ratificării

Ratificarea are efect retroactiv, fără a afecta însă drepturile dobândite de terţi între timp.