Art. 1314. Desfiinţarea contractului înaintea ratificării

Terţul contractant şi cel care a încheiat contractul în calitate de reprezentant pot conveni desfiinţarea contractului cât timp acesta nu a fost ratificat.

Leave a Reply