Art. 1344. Reguli aplicabile restituirii

Restituirea plăţii nedatorate se face potrivit dispoziţiilor art. 1.635-1.649.