Art. 1347. Condiţiile şi întinderea restituirii

(1) Restituirea nu este datorată decât dacă îmbogăţirea subzistă la data sesizării instanţei.
(2) Cel care s-a îmbogăţit este obligat la restituire, în condiţiile prevăzute la art. 1.639 şi următoarele.

1 thought on “Art. 1347. Condiţiile şi întinderea restituirii

Leave a Reply