Art. 1352. Fapta victimei sau a terţului

Fapta victimei înseşi şi fapta terţului înlătură răspunderea chiar dacă nu au caracteristicile forţei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenţiei părţilor, cazul fortuit este exonerator de răspundere.

1 thought on “Art. 1352. Fapta victimei sau a terţului

Leave a Reply