Art. 1375. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

Proprietarul unui animal sau cel care se serveşte de el răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa.

Leave a Reply