Art. 1406. Renunţarea la condiţie

(1) Partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiţia este liberă să renunţe unilateral la aceasta atât timp cât condiţia nu s-a îndeplinit.
(2) Renunţarea la condiţie face ca obligaţia să fie simplă.

Leave a Reply