Art. 1412. Categorii de termene

(1) Termenul este suspensiv atunci când, până la împlinirea lui, este amânată scadenţa obligaţiei.
(2) Termenul este extinctiv atunci când, la împlinirea lui, obligaţia se stinge.