Art. 1435. Izvorul solidarităţii

Solidaritatea dintre creditori nu există decât dacă este stipulată în mod expres.