Art. 1442. Divizibilitatea obligaţiei între moştenitori

Obligaţia în favoarea unui creditor solidar se împarte de drept între moştenitorii săi.